Mikheil Meskhi Stadioni

Mikheil Meskhi Stadioni, Tiflis

Liudmyla Telbukh, Schiedsrichter

Schiedsrichter

Liudmyla Telbukh (UKR)

Schiedsrichterassistenten

Svitlana Grushko (UKR)

Iryna Petrova (UKR)

Vierter Offizieller

Sofiya Prychyna (UKR)

Oben