NSK Olimpiyskiy

NSK Olimpiyskiy, Kiew

Aleksandar Stavrev, Schiedsrichter

Schiedsrichter

Aleksandar Stavrev (MKD)

Schiedsrichterassistenten

Marjan Kirovski (MKD)

Dejan Kostadinov (MKD)

Vierter Offizieller

Dimitar Meckarovski (MKD)

11°C

klarer Abend

Der Platz ist exzellent