Ersatzspieler Ersatzspieler
Trainer Trainer
  • Andrej Dobovičnik
  • Gennadiy Lysenchuk