Formkurve

 • N
  SHA Shakhtyor 2-3 MHA M. Haifa
  2016.10.19 UEFA Youth League 19.10.2016
 • N
  LIE Liepāja 2-1 SHA Shakhtyor
  2017.09.27 UEFA Youth League 27.09.2017
 • S
  SHA Shakhtyor 3-0 LIE Liepāja
  2017.10.17 UEFA Youth League 17.10.2017
 • S
  SHA Shakhtyor 2-0 NIT Nitra
  2017.10.29 UEFA Youth League 29.10.2017
 • N
  NIT Nitra 3-0 SHA Shakhtyor
  2017.11.21 UEFA Youth League 21.11.2017
Oben