• 119'
  Tor durch Fruck (Duisburg)!
 • 110'
  Alhaus (rein) - Seliger (raus) (Duisburg).
 • 107'
  Tor durch Jara (Duisburg)!
 • 100'
  Töpfer (rein) - Noack (raus) (Jena).
 • 98'
  Tor durch Dietz (Duisburg)!
 • 73'
  Kurbjuweit (rein) - Trocha (raus) (Jena).