• 89'
  Tor durch Deehan (Aston Villa)!
 • 87'
  Tor durch McNaught (Aston Villa)!
 • 82'
  Macizo (rein) - Cruyff (raus) (Barcelona).
 • 80'
  Tor durch Zuviria (Barcelona)!
 • 65'
  Enirquez Gomez (rein) - Costas (raus) (Barcelona).
 • 60'
  Evans (rein) - Evans (raus) (Aston Villa).
 • 20'
  Tor durch Cruyff (Barcelona)!