Toftir

Toftir, Toftír

Yaroslav Kozyk, Schiedsrichter

Schiedsrichter

Yaroslav Kozyk (UKR)

Schiedsrichterassistenten

Valentyn Kutsev (UKR)

Volodymyr Vysotskyi (UKR)

Vierter Offizieller

Anatoliy Abdula (UKR)

13°C

neblig

Der Platz ist exzellent