Formkurve

 • S
  FRE Freiburg 0-4 BVB Dortmund
  2019.04.21 Bundesliga 21.04.2019
 • N
  BVB Dortmund 2-4 SCH Schalke
  2019.04.27 Bundesliga 27.04.2019
 • U
  BRM Bremen 2-2 BVB Dortmund
  2019.05.04 Bundesliga 04.05.2019
 • S
  BVB Dortmund 3-2 DUS Düsseldorf
  2019.05.11 Bundesliga 11.05.2019
 • S
  MON Mönchengladbach 0-2 BVB Dortmund
  2019.05.18 Bundesliga 18.05.2019
Oben