Alle Fotos

 • Donyell Malen (PSV Eindhoven)
  Donyell Malen (PSV Eindhoven)
  23. Juli 2019
  ©Getty Images
 • Donyell Malen (PSV Eindhoven)
  Donyell Malen (PSV Eindhoven)
  23. Juli 2019
  ©Getty Images
 • Donyell Malen (PSV Eindhoven)
  Donyell Malen (PSV Eindhoven)
  23. Juli 2019
  ©Getty Images
 • Albian Ajeti (Basel)
  Albian Ajeti (Basel)
  23. Juli 2019
  ©Getty Images
 • PSV Stadion
  PSV Stadion
  23. Juli 2019
  ©Getty Images
 • PSV Stadion
  PSV Stadion
  23. Juli 2019
  ©Getty Images
 • Steven Bergwijn (PSV Eindhoven) & Ricky van Wolfswinkel (Basel)
  Steven Bergwijn (PSV Eindhoven) & Ricky van Wolfswinkel (Basel)
  23. Juli 2019
  ©Getty Images
 • PSV Stadion
  PSV Stadion
  23. Juli 2019
  ©Getty Images
 • PSV Stadion
  PSV Stadion
  23. Juli 2019
  ©Getty Images
 • Estádio D. Afonso Henriques
  Estádio D. Afonso Henriques
  09. Juni 2019
  ©Getty Images
 • Estádio D. Afonso Henriques
  Estádio D. Afonso Henriques
  09. Juni 2019
  ©Getty Images
 • Estádio D. Afonso Henriques
  Estádio D. Afonso Henriques
  09. Juni 2019
  ©Getty Images
 • Estádio D. Afonso Henriques
  Estádio D. Afonso Henriques
  09. Juni 2019
  ©Getty Images
 • Estádio D. Afonso Henriques
  Estádio D. Afonso Henriques
  09. Juni 2019
  ©Getty Images
 • Estádio D. Afonso Henriques
  Estádio D. Afonso Henriques
  09. Juni 2019
  ©Getty Images
 • Estádio D. Afonso Henriques
  Estádio D. Afonso Henriques
  09. Juni 2019
  ©Getty Images
 • Estádio D. Afonso Henriques
  Estádio D. Afonso Henriques
  09. Juni 2019
  ©Getty Images
 • Estádio D. Afonso Henriques
  Estádio D. Afonso Henriques
  09. Juni 2019
  ©Getty Images
 • Estádio D. Afonso Henriques
  Estádio D. Afonso Henriques
  09. Juni 2019
  ©Getty Images
 • Estádio D. Afonso Henriques
  Estádio D. Afonso Henriques
  09. Juni 2019
  ©Getty Images
 • Turkey celebrate
  Turkey celebrate
  30. Januar 2019
  ©Fedja Krvavac
 • Switzerland celebrate
  Switzerland celebrate
  30. Januar 2019
  ©Fedja Krvavac
 • Bosnia and Herzegovina v Switzerland
  Bosnia and Herzegovina v Switzerland
  29. Januar 2019
  ©Fedja Krvavac
 • Bosnia and Herzegovina v Switzerland
  Bosnia and Herzegovina v Switzerland
  29. Januar 2019
  ©Fedja Krvavac

Video 

 

UEFA-Kooperation