Spiele

12. Juli 2017

19. Juli 2017

26. Juli 2017

02. August 2017

15. August 2017

23. August 2017

13. September 2017

26. September 2017

17. Oktober 2017

01. November 2017

Gruppenphase
BVB Stadion Dortmund Dortmund
BVB Dortmund
- -
APO APOEL
Gruppe H
Zu sehen auf

21. November 2017

Gruppenphase
GSP Nicosia
APO APOEL
- -
RM Real Madrid
Gruppe H
Zu sehen auf

06. Dezember 2017

Gruppenphase
Wembley Stadium London
TOT Tottenham
- -
APO APOEL
Gruppe H
Zu sehen auf